Praha

Štůrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč

Trvalé bydliště

300,- Kč

měsíčně

✓ trvalé bydliště občanům ČR

Fyzická osoba

300,- Kč

měsíčně

✓ podnikání na živnostenský list

Fyzická osoba

600,- Kč

měsíčně

✓ trvalé bydliště občanům ČR
✓ podnikání na živnostenský list

Sídlo právnické osoby

600,- Kč

měsíčně

✓ podnikání na živnostenský list

MIS 22 s.r.o.,  Sladkovského 458, 530 02 Pardubice

 736 736 007

E-mail: info@virtualnibydliste.cz

TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. - Billboardové plochy v Pardubicích