Jak na to

Neváhejte a volejte 736 736 007,
kde si i zároveň sjednáte schůzku.

Jak postupovat při změně sídla firmy

Valná hromada

Pokud měníte sídlo firmy z jednoho města do jiného, změní se i zakladatelské listiny společnosti. K této změně potřebujete souhlas všech společníků, tj. rozhodnutí valné hromady. Tento souhlas pak bude mít formu notářského zápisu.
Měníte-li sídlo firmy v rámci jednoho města, je změna podstatně jednodušší. V zakladatelské listině či společenské smlouvě se totiž místo podnikání uvádí pouze obecně, např. Praha, takže pokud se firma stěhuje na jinou adresu v rámci téhož města, není návštěva notáře nutná. O změně sídla firmy může v tomto případě rozhodnout statutární orgán, tj. jeden či více jednatelů.

Souhlas majitele nemovitosti

Výpis z katastru nemovitostí, který doloží vlastnické právo k prostorám, kde bude sídlit vaše firma, je další nezbytností, kterou budete muset vyřídit. Pokud si kanceláře pronajímáte, budete potřebovat nájemní smlouvu s originálem souhlasu majitele nemovitosti, který je opatřen úředně ověřeným podpisem.

Změna v obchodním rejstříku

Dalším krokem je změna v obchodním rejstříku, který provedete návrhem, ke kterému přiložíte výpis z katastru nemovitostí a souhlas majitele nemovitosti. Tyto dokumenty lze jednoduše nahrát přes webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Soud rozhodne o změně sídla do 15 dnů od podání návrhu. Zaplatíte soudní poplatek ve výši 2 000 Kč.

Ohlášení změny na dalších úřadech

Živnostenský úřad – vyplnit musíte změnový list, ve kterém uvedete novou adresu sídla firmy. To vše do 15 dnů od změny sídla.

Finanční úřad – změnu adresy sídla nahlaste do 15 dnů na finančním úřadě. Změnu doložíte usnesením z obchodního rejstříku, který obsahuje údaj o nabytí právní moci nebo nové živnostenské oprávnění.

Sociální a zdravotní pojišťovna – pokud firma zaměstnává zaměstnance, musí do 8 dnů od změny sídla nahlásit novou adresu na příslušných úřadech správy sociálního zabezpečení a jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

MIS 22 s.r.o.,  Sladkovského 458, 530 02 Pardubice

 736 736 007

E-mail: info@virtualnibydliste.cz

TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. - Billboardové plochy v Pardubicích