Potřebujete umístit či změnit sídlo podnikání?

 Potřebujete trvalé bydliště?

 Máte trvalé bydliště na obecním úřadě?

raz

VIRTUÁLNÍ BYDLIŠTĚ

Jsme firma, která nabízí pomoc Vám jenž potřebují ať už z jakéhokoliv důvodu vyřešit problém s místem podnikání jako OSVČ, sídlem pro svou firmu, případně s trvalým bydlištěm. Nabízíme přihlášení na adresách v Pardubicích, Hradci Králové a Praze.

point01

Místo podnikání

Máte živnostenský list (OSVČ) a přišli jste o trvalé bydliště? Řešení je nablízku. Zapíšeme Vám adresu podnikání. Součástí našich služeb je také označení obchodní firmou a identifikačním číslem. Výhody místa podnikání na virtuální adrese je, že můžete podnikat i když máte adresu na obecním úřadě.

point02

Sídlo podnikání

Základem této poskytované služby je získání souhlasu s umístěním sídla pro právnické osoby. Souhlas vydává majitel nemovitosti, který musí být podepsán úředně ověřeným podpisem.
Bez souhlasu nemůže být sídlo společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Virtuální sídlo Vám ušetří spoustu peněz, které byste museli zaplatit každý měsíc za pronájem kanceláře, kterou byste využívali jen občas. 

point03

Trvalé bydliště

Toto řešení je ideální pro všechny, kteří nechtějí svůj trvalý pobyt umístit na sídlo obecního úřadu a působit tak nedůvěryhodně. I pro všechny, kteří mají obavu z návštěvy exekutora. Výhody adresy trvalého pobytu na virtuální adrese je že se stanete nepolapitelní.

VIRTUÁLNÍ SÍDLO

Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla.
(Wikipedie)

MIS 22 s.r.o.,  Sladkovského 458, 530 02 Pardubice

 736 736 007

E-mail: info@virtualnibydliste.cz

TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. - Billboardové plochy v Pardubicích